Struktur Organisasi UUIK FMIPA UNY

Struktur Kepengurusan UUIK FMIPA UNY 2021

Ketua 1 : Isti Yunita, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Ketua 2 : Fika Fauzi, S.Si., M.Sc.
Sekretaris : Nur Aeni Ariyanti, MP., M.Agr., Ph.D
Divisi Kemitraan Luar Negeri : Purwanti Widhy Hastuti, M.Pd.
Divisi Kemitraan Dalam Negeri : Khafidh Nur Aziz, S,Si., M.Sc.
Divisi Internasionalisasi Lembaga : Syarifah Inayati, S.Pd., M.Sc.
Admin : Witono Nugroho, S.IP.