Tim Kerjasama dan Humas

Tim Kerjasama dan Humas

  1. Isti Yunita, M.Sc., Ph.D. (ketua)
  2. Dr. Eng. Rida Siti Nur'aini Mahmudah, M.Si.
  3. Nur Aeni Ariyanti, MP., M.Agr., Ph.D.
  4. Purwanti Widhy Hastuti, M.Pd.
  5. Ilham Riskianto, M.Sc.
  6. Witono Nugroho, S.IP.

Tim Kerjasama dan Humas bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan dari awal hingga akhir dan mempertanggungjawabkan kepada Dekan