Seminar Nasional Pendidikan IPA X

Seminar Nasional Pendidikan IPA X

Hari, Tgl   : Sabtu, 3 November 2018

Waktu      :    08.00 – selesai

Tempat    :   Ruang Seminar Gedung FMIPA UNY Lt. 2

                   Karangmalang Yogyakarta  

 

Informasi lengkap dapat dilihat di laman :http://semnasjurdikipa.uny.ac.id/

Penyelenggara: 

Jurusan Pendidikan IPA FMIPA UNY

Tanggal Kegiatan: 

3 November 2018

Penyelenggara: 
Jurusan Pendidikan IPA FMIPA UNY
Tanggal Kegiatan: 
3 November 2018